Inventera din kompetens

Din kompetens kan utvecklas och utvidgas på fler olika områden. En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i arbetsrollen.

Det är viktigt att du har en bild av hur din kompetens ser ut och var du kan utvecklas. Här är fem områden att utgå ifrån när du ser över din kompetens. Längst ner på sidan kan du ladda ner dokument med övningar.  

1. Dina erfarenheter

Något som många underskattar är att se på sina erfarenheter med lite perspektiv. Under vilka förhållanden har du löst dina arbetsuppgifter? 

Alla erfarenheter är olika

Har du jobbat på ett statligt bolag och mött allt större konkurrens? Har du arbetat på myndighet och haft besparingskrav över dig? Eller jobbar du på verk och påverkas allt mer av EU-medlemskapet? Med stor sannolikhet påverkar detta din kompetens.  

2. Dina arbetsuppgifter och färdigheter

Din arbetsuppgifter är centrala när vi talar om din kompetens. En del av din kompetens handlar om att du faktiskt kan utföra de arbetsuppgifter som du har. 

 • Vilka arbetsuppgifter har du?
 • Vilka uppgifter är mest stimulerande?
 • Vilka är minst stimulerande?

Arbetsuppgifter kommer och går genom åren. Men kvar finns dina färdigheter som du använt för att lösa dessa arbetsuppgifter. 

Färdigheter och förmågor kan både vara medfödda eller inlärda. Det kan vara sådana utvecklat eller fått genom dina arbetsuppgifter och erfarenheter. 

 • Vilka färdigheter använder du i din yrkesroll?
 • Hur har du fått de färdigheterna?

3. Dina intressen

Reflektera ett tag över dina intressen. Intressen ljuger oftast inte. Ditt eget intresse väcker nyfikenhet och engagemang. 

 • Skulle du göra ditt jobb bättre om det låg närmre ditt intresseområde?
 • Skulle det kännas mer stimulerande om det låg närmre ditt intresseområde?

4. Din utbildning

Ytterligare en del i din kompetens är utbildning. Närmare bestämt vilka lärdomar och kunskaper du fått genom dina olika utbildningar. 

Utbildning innebär inte kunskap

Bara för att du har en formell titel som filosofie magister behöver det inte betyda att du har kunskap om alla de ämnen som ingår i examen. Likaså om du gått ett antal kurser i Microsoft Office. Det innebär inte att du nödvändigtvis behärskar alla programmen. 

 • Vilka utbildningar har du gått genom åren?
 • Vilken del av utbildningen gav dig mest?
 • Vad lärde du dig?
 • Vad kan du?

5. Dina praktiska förutsättningar och omgivningen

Den sista delen i din kompetens är de förutsättningar som finns. Den miljön du befinner dig i och påverkas av kan vara avgörande för din kompetens. Arbete är ju oftast inte en isolerad ö utan samspelar med andra faktorer.

Är du på rätt plats?

Den myndighet du jobbar på kanske har infört sparkrav. Det kan innebära att resurserna krymper och ekonomin inte räcker till för att få den perfekta lösningen. Eller så har myndigheten fördjupat sitt samarbete med motsvarande organ i Bryssel. Mer krav ställs på att du ska resa i tjänsten. 

 • Vill du arbete kvar under dessa förhållanden?
 • Fungerar det att kombinera yrkeslivet med privatlivet?
 • Har du tillräcklig motivation för att ändra din roll?
 • Är du på rätt plats just nu?

Det är alltid betydelsefullt att fundera över vad som är viktigast för dig just nu och vilka mål du har. 
 

Nyhet

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige.