Hitta dina drivkrafter

Vad motiverar dig i ditt arbete och vilka värderingar är viktiga för dig?

Att hitta rätt i karriären kan vara svårt. Men att lära känna dig själv, dina drivkrafter och värderingar kan betyda mycket i den processen. När du vet vad som är viktigt för dig och vad som driver dig har du också lättare att fatta beslut som ligger i linje med detta. 

Med drivkrafterna som drivmedel

På samma sätt som flygplan behöver bränsle för att kunna flyga behöver vi som medarbetare sådant som driver oss och ger oss energi. Dessa drivkrafter skiljer sig från person till person. 

Vilka är dina främsta drivkrafter?

Oavsett vilka just dina drivkrafter är, är det viktigt att du är medveten om dessa. De påverkar hur du trivs på jobbet. När du blir medveten om vilka dina drivkrafter är får du också information om vilka delar ditt jobb bör innehålla för att du ska få utlopp för din fulla potential.

Värderingar – dina grundpelare

Våra värderingar är våra grundläggande principer och generella övertygelser. De påverkar och styr våra handlingar, val och beteenden. 

Vilka värderingar påverkar dig i ditt yrkesval?

Många av våra värderingar formas tidigt i livet. De bär vi med oss medvetet eller omedvetet. Andra värderingar växer fram med tiden. Värderingar kan även variera mellan olika perioder i livet.

Det är även möjligt att dina värderingar skiljer sig åt beroende på om det handlar om ditt arbetsliv eller privatliv. I ditt privatliv kanske det är viktigare för dig att värna om miljön medan detta inte är någon som påverkar ditt val av arbete. 

Drivkrafter och värderingar – dina vägvisare

För många är det viktigt att vara i ett sammanhang som stämmer överens med ens drivkrafter och värderingar. Även när det gäller arbetet.

Stämmer ditt arbete överens med dina drivkrafter och värderingar?

Befinner du dig på en arbetsplats som överensstämmer med dina värderingar och där du får utlopp för dina drivkrafter är det lättare att känna motivation, engagemang och arbetsglädje. Men är det inte fallet är det lätt hänt att du förlorar känslan av meningsfullhet och engagemang. 

Om du fick välja en arbetsplats efter dina drivkrafter och värderingar, vilka arbetsgivare skulle vara intressanta?

Gör övningen Drivkrafter nedan

Nyhet

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige.