Din karriär

Ordet ”karriär” betyder ungefär levnadslopp eller levnadsbana. Det handlar om din väg i livet och de val du gör – din körväg genom livet.

Att ”göra karriär” kan betyda att i största möjliga mån påverka din körväg så att du hittar trivsel i det dagliga arbetet.

Din trivsel på jobbet

Hur du trivs på jobbet beror på flera faktorer. Men vi kan dela upp dem i tre kategorier: värde, form och arbetsinnehåll. 

Värde

Du trivs med ditt arbete för i dina ögon fyller det ett värde. Tjänsten eller produkten du arbetar med fyller en funktion för samhället, gruppen eller individen. 

Form

Du trivs med ditt arbete för det är högt i tak på arbetsplatsen. Din chef delegerar ansvar, lönerna är bra och arbetet är självständigt. 

Arbetsinnehåll

Du trivs på jobbet tack vare de formella eller informella uppgifterna du genomför under en dag.

Kan du påverka din körväg?

Det är viktigt att du börjar fundera över dessa tre kategorier. 

  • Vad är det som görs att du trivs – eller inte trivs – med ditt arbete?
  • Vad vill du med ditt fortsatta yrkesliv?
  • Hur kan du behålla, skapa eller öka engagemang för ditt arbete?
  • Vad vill du ha mer eller mindre av – värdet, formen eller arbetsinnehållet?

När du har tänkt igenom detta kan du gå vidare till att reflektera över din kompetens, dina drivkrafter och din trivsel. 

Ta hjälp av våra karriärcoacher

För vissa räcker denna kompetensinventering. Men vill du ha ytterligare ett bollplank för din karriär kan du kontakta våra karriärcoacher.

Då är det viktigt att du har gjort denna kompetensinventering innan ditt samtal med coacherna. De kommer nämligen att utgå från den. 

Kontakta karriärcoacherna här

Nyhet

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige.