jämställdhet

Vårt arbete för ett jämställt arbetsliv

Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter. Alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, det gäller såväl i arbetslivet som i samhället i stort. För oss i ST är den viktigaste jämställdhetsfrågan lika lön för likvärdigt arbete.

ST tycker:

 • Att lön ska inte bestämmas utifrån kön. Lön ska sättas individuellt och sakligt efter prestation.
 • Att årliga lönekartläggningar på arbetsplatser ska införas. Så görs löneskillnader synliga och åtgärdas.
 • Att befattningsbeskrivningar (Besta-kodning) på statliga arbetsplatser är ett bra instrument för att jämföra löner mellan män och kvinnor.
 • Att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att förena arbete, familj och fritid. Därför vill vi se en mer jämställd föräldraförsäkring.
 • Att alla som vill ska ha rätt att jobba heltid. 

ST gör:

 • Vi löneförhandlar med Arbetsgivarverket och Almega. Där vi driver att strukturella löneskillnader ska åtgärdas.
 • Vi utbildar förtroendevalda i likabehandlingsfrågor.
 • Vi förhandlar med arbetsgivare om medlemmars diskriminerande löner eller villkor.
 • Vi driver opinionsbildning för ett riksdagsbeslut om årliga lönekartläggningar.
 • Vi diskuterar jämställdhetsfrågor med politiker utifrån våra medlemmars situation.
 • Vi är med i kampanjen Lön hela dagen