Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling

Katrin Edström från Arbetsrättsrådgivarna berättar om hur den nya arbetsmiljöföreskriften kan användas för att motverka kränkande särbehandling på jobbet.

En nyhet i den nya arbetsmiljöföreskriften är den del som handlar om kränkande särbehandling. Bland annat sägs att det ska finnas tydliga rutiner för hantering av kränkande särbehandling. Du ska veta vem du kan vända dig till och vad ska den du vänt till ska göra om du tycker att du behandlats på ett kränkande sätt. Arbetsgivaren ska också se till att alla anställda ska känna till rutinerna.

En nyhet är att det i föreskriften inte längre talas om upprepade kränkningar. Skrivningarna har skärps - en kränkning är en kränkning.