Arbetsbelastning

Arbetsbelastning

Vad innebär egentligen ohälsosam arbetsbelastning?

Katrin Edström från Arbetsrättsrådgivarna och Tom Johnson, ST andre vice ordförande berättar om vad den nya arbetsmiljöföreskriften säger om arbetsbelastning.

Det ska finnas en balans mellan krav och resurser och det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning. Detta kan, bland annat, ske genom att se till att det finns resurser för att möta kraven i jobbet. Likaså ska arbetsgivaren vara tydlig med vad som förväntas av arbetstagaren.