Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Genom kollektivavtalen har facken förhandlat fram bättre arbetsvillkor än vad lagen kräver, till exempel när det gäller lön, arbetstid, semester, pension och försäkringar.

Fack och arbetsgivare kommer överens om villkoren i arbetslivet. Dessa överenskommelser bekräftas i kollektivavtal. Staten lägger fast vissa grunder, men det är arbetsmarknadens parter som tar det slutliga ansvaret för vad som ska gälla. De enas om villkor som passar behoven i olika sektorer och branscher. Det är vad som kallas den svenska partsmodellen. 

Gå direkt till en lista på dina kollektivavtal

Bättre villkor i kollektivavtal

Genom kollektivavtalen har facket förhandlat fram bättre villkor i arbetslivet. Exempel på villkor i våra avtal som förbättrar våra förmåner i lag, är:

 • Sjuklön och föräldralön: kompletterar sjukpenningen och föräldrapenningen från försäkringskassan
 • Arbetstidsförkortning: kortare veckoarbetstid än arbetstidslagens 40 timmar
 • Semester: på många arbetsplatser ger avtalet fler semesterdagar än semesterlagens 25
 • Ökad trygghet: blir du uppsagd kan avtalet ge förlängd uppsägningstid och stöd när du söker jobb
 • Tjänstepension: komplettering till den allmänna pensionen

I kollektivavtalen enas parterna också om lön, liksom om andra ersättningar (t ex för övertidsarbete). Dessa villkor finns enbart i kollektivavtal, här finns ingen lagstiftning i botten. Utan kollektivavtal är det arbetsgivaren som ensidigt bestämmer om din lön.

Vad är kollektivavtalet värt?

Den svenska partsmodellen i korthet

Det är många frågor som parterna kommer överens om i kollektivavtal. De viktigaste är:

 • lön och löneutveckling
 • anställningsvillkor (arbetstider, semester, sjuklön, pension m.m.)
 • omställningsavtal och kollektivavtalsförsäkringar
 • hur parterna ska samverka på arbetsplatsen

Fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har olika intressen men försöker hitta lösningar som båda parter kan leva med. När avtalet är träffat råder arbetsfred tills avtalet sägs upp eller löper ut. Under avtalsperioden får alltså varken facket eller arbetsgivarna ta till stridsåtgärder. Exempel på fackliga stridsåtgärder är strejk, övertidsblockad och nyanställningsblockad, lockout är exempel på stridsåtgärd för arbetsgivarorganisationer. 

Kollektivavtalen kompletterar arbetsrätten

Lagarna i arbetslivet är i stor utsträckning så kallade ramlagar. Det innebär att facket och arbetsgivarna kan komma överens om att ersätta hela eller delar av lagen med regler som fungerar bättre i på arbetsplatsen.

Parterna tar ansvar för att avtalen följs

Att parterna träffar kollektivavtal innebär att de tar ansvar för att avtalen följs. De försöker också lösa eventuella tvister om avtalen så smidigt som möjligt, oftast i förhandling på arbetsplatsen.

  Parterna på arbetsmarknaden

  De fackliga organisationerna
  ST är ett av cirka 60 fackförbund i Sverige. ST ingår dels i centralorganisationens TCO, dels i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), en förhandlingsorganisation för fackförbund på offentliga sektorn.

  Arbetsgivarorganisationerna
  Det finns ett 50-tal arbetsgivarorganisationer i Sverige. STs motparter är Arbetsgivarverket samt Almega Tjänsteförbunden.

   

  Svenska modellen och samhällsutvecklingen

  Den svenska modellen har också ett samhällsperspektiv.

  • Parterna ser till att löneutvecklingen är samhällsekonomiskt försvarbar (arbetsgivarna vill inte riskera fallande vinster och fackförbunden inte ökad arbetslöshet).
  • Samhället står för välfärds- och trygghetssystem som underlättar strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Dit hör a-kassa, liksom arbetsmarknadsutbildningar som ger uppsagda möjlighet till nytt jobb.

  Vad är märket? 

  Det här vill ST

  ST värnar den svenska modellen. Vi anser att det är fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna som ska besluta om villkoren i arbetslivet.

  Det här kan du göra

  Den svenska modellen bygger på att både fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna är starka organisationer som kan företräda sina medlemmar på ett bra sätt. Genom att gå med i ST bidrar du till att stärka den svenska modellen.

   
  Nyhet

  Säkra anställningstryggheten

  En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
  Press

  Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

  Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
  Press

  ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

  Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
  Press

  Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

  Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
  Press

  Våra yrkanden inom Spårtrafiken

  Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.