Provanställning

Tillsvidareanställningar inleds ofta med en provanställning. Provanställningen får som längst pågå i sex månader. Därefter omvandlas den automatiskt till en tillsvidareanställning (fast anställning).

Idén med provanställning är att både den anställda och arbetsgivaren ska få chans att pröva varandra, men under provanställningen har du som anställd inget anställningsskydd. Under provanställningen kan båda parter med kort varsel upphäva anställningsförhållandet. 

Uppsägning under provanställning

Arbetsgivaren kan när som helst avbryta provanställningen utan att ange skäl. Det finns alltså inget krav på saklig grund för uppsägning som vid andra anställningsformer. 

Lagen reglerar inte vad som gäller om du som anställd vill avsluta din provanställning i förtid. Det innebär att du i princip kan sluta arbetet samma dag. Det man som arbetstagare bör tänka på då är eventuella konsekvenser av att sluta arbetet på så sätt, exempelvis framtida referenser och liknande. 

I vissa kollektivavtal kan uppsägningstiden vara längre, så kontrollera med ditt lokala fack vad som gäller för dig.

Provanställning om du är med i facket

Om du som är provanställd är med i facket måste arbetsgivaren varsla facket två veckor i förväg samt ställa upp på en så kallad överläggning, detta enligt Lagen om anställningsskydd. I en överläggning är arbetsgivaren inte skyldig att ändra sig eller förhandla avgångsvillkor, men du eller din fackliga representant får möjlighet att ställa frågor om arbetsgivarens bakomliggande motiv. 

Så om du vill vara säker på att åtminstone få en förklaring från arbetsgivaren om varför du eventuell inte får stanna på jobbet så ska du gå med i facket så fort du börjar jobba! 

Provanställning eller inte?

För dig som anställd innebär en provanställning en osäkerhet. Du kan bli av med jobbet med kort varsel och utan att det finns ett sakligt skäl så som arbetsbrist eller att du misskött dig. Det kan också vara svårt att exempelvis ta banklån.

Om du blir erbjuden en provanställning kan du försöka argumentera för att prövotiden ska bli kortare eller att du ska slippa den helt genom att framhålla:

  • att du har goda referenser från tidigare arbetsgivare
  • att du har haft liknande arbetsuppgifter tidigare

Lön vid provanställning

Vid provanställning ska du självklart få lön som vid vilken annan anställningsform som helst.

Vissa arbetsgivare erbjuder lägre lön under provanställningen, med löfte om en höjning då du blir tillsvidareanställd. Du bör då få inskrivet i ditt anställningsavtal att lönen ska justeras vid ett bestämt datum.

Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.