Privacy policy

Privacy police för applikation till förtroendevalda.

Tillsammans - är en app för förtroendevalda inom Fackförbundet ST. Appen är tänkt att användas av dig som förtroendevald närmast medlemmar. Appen är till för att stötta dig som förtroendevalda i ditt dagliga arbete, värva och vårda dina medlemmar.  

Endast de som är registrerade som förtroendevalda i ovan nämnda system kan komma åt appen. 

Inga personuppgifter sparas i appen.

Läs mer om hur fackförbundet ST hanterar dina personuppgifter här