Aktivitetspaket till värvningsveckorna i april

Aktivitetspaketen gör det enkelt för dig som förtroendevald att arrangera en värvningsaktivitet med fokus på arbetsmiljö och förebyggande av stress.

Anordna en värvningsaktivitet i april! 

Att hålla en aktivitet på arbetsplatsen ökar vår synlighet och stärker bilden av Fackförbundet ST som ett arbetsplatsnära fackförbund. Under perioden 7 till och med 28 april erbjuder vi er att arrangera aktiviteter på temat arbetsmiljö och förebyggandet av stress på din arbetsplats.

Aktivitetspaket

Vi har tagit fram aktivitetspaket som du kan beställa när du ska arrangera en aktivitet för befintliga och potentiella medlemmar. Kansliet står för kostnaden av aktivitetspaketen och fika. Beställning av paketen sker nedan.

Paketen innehåller ett körchema för hur man kan genomföra aktiviteten, värvningsbroschyrer och nedladdningsbara pdf-filer.

Glöm inte ladda att ladda ner samtliga pdf-filerna i samband med att du mottager din orderbekräftelse!

Fika - för att förebygga stress?

Ett korta avbrott i det vardagliga arbetet, i form av en fika är en av de enklaste faktorerna man kan arbeta med för att förebygga stress. En fikapaus ger inte bara en chans till ett avbrott utan är också en möjlighet att utbyta kunskaper och information mellan kollegor.

Beställ aktivitetspaket, ta en fika med dina kollegor och fundera över hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebyggande av stress. 

Glöm inte ladda ner samtliga pdf-filerna i samband med att du mottager din orderbekräftelse!

Beställ aktivitetspaketet här

Friskvård - viktigare än någonsin?

Friskvård och rörelse i vardagen är en av de viktigaste prioriteringarna vi kan göra för att förebygga stress och förbättra arbetsmiljön i vardagen.

Detta aktivitetspaket ger möjligheten att lyfta vikten av att använda friskvårdsbidraget eller friskvårdstimmen. Vi passar även på att ge små tips på förebyggande friskfaktorer för individen, arbetsgruppen och arbetsplatsen.

Glöm inte ladda ner samtliga pdf-filerna i samband med att du mottager din orderbekräftelse!

Beställ aktivitetspaketet här

För en bättre arbetsmiljö - Glöm inte OSA

En bra arbetsmiljö kommer inte av sig själv! För att förbättra arbetsmiljön måste man tillsammans prata om arbetsmiljön på arbetsplatsen, jobba systematiskt och förebyggande.

Detta aktivitetspaket innehåller underlag kring den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, friskfaktorer och hur man med små knep kan arbeta långsiktigt för en bättre arbetsmiljö.

Glöm inte ladda ner samligta pdf-filer och powerpointen i samband med att du mottager din orderbekräftelse!

Beställ aktivitetspaketet här

Aktuella värvningskampanjer

Vare sig ni ska anordna en värvningsaktivitet eller inte under april, kan ni alltid hålla koll på om det pågår en aktuell värvningskampanj! 

Under april har vi en aktuell kampanj med fokus på att värva en kollega: Värva en kollega