Sverige börjar här.

Sverige börjar med dig. Du som varje dag går till jobbet och ser till att Sverige fungerar som det ska. Att posten delas ut, tågen går, skatten kommer in. Du som ser till att människor kan utbildas, integreras och pensioneras. Just därför är det så viktigt att du har rätt förutsättningar i allt du gör.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Arbetsmiljön blir allt sämre för de som arbetar på uppdrag av staten. Stressen ökar, antalet visstidsanställningar är för många och sparkrav på myndigheter gör att kvalitet och säkerhet får ge vika för lägsta pris vid outsourcing. 

Som ditt fackförbund driver vi de frågor som är viktiga för dig. Vi kräver att ingen ska utsättas för hot eller våld på jobbet, att missbruket av visstidsanställningar ska upphöra. Vi kräver att du ska få större inflytande över ditt eget arbete och rätt till kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Och vi drar oss inte för att stämma staten om inget annat funkar.

För det är här det börjar, med ditt arbete och dina arbetsvillkor.

 

Bli medlem i fackförbundet st 

 

Det här får du som medlem

 • Förhandlingshjälp
 • Rådgiving via telefon varje vardag
 • Coaching inför lönesamtalet
 • Karriärtjänster för din utveckling
 • Ett arbetsplatsnära fackförbund med förtroendevalda nära dig
 • Förmånliga försäkringar för dig och familj
 • Rabatter och erbjudanden

Läs mer och bli medlem

Några av våra senaste vinster

 • Bättre villkor för långtidssjuka
 • Höjd semesterlönegaranti
 • Fortsatta förhandlingsmöjligheter om anställningstryggheten
 • Samarbete för bättre arbetsmiljö

Och några av arbetsgivarens krav vi satte stopp för:

 • Löneavdrag vid vård av anhörig, flytt och läkarbesök
 • Ökad rätt för arbetsgivaren att bestämma över din arbetstid
 • Rätt att förlägga sommarsemestern till maj–september

Läs mer om våra vinster

Fackförbundet ST - för dig på statligt uppdrag

Fackförbundet ST - för dig på statligt uppdrag

Fackförbundet ST är idag över 97 000 medlemmar som tillsammans står upp för dina villkor varje dag, och vi är det enda fackförbundet för dig som jobbar på uppdrag av staten som samlar alla på arbetsplatsen, oavsett utbildning eller tjänst. 

Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika förbund.

Fackförbundet ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund. Till oss är du välkommen oavsett befattning och utbildning, även om du är student eller doktorand.

Lite dödshot har väl ingen dött av

Ingen som jobbar på uppdrag av staten ska behöva uppleva hot eller våld på sin arbetsplats. Ändå visar våra rapporter att problemet blir allt vanligare.

Två kvinnor i en hiss. Den ena tittar på sin mobil och ser orolig ut.

Ett arbetsliv med mycket arbete och lite liv

Varje år vill regeringen få ut mer statlig verksamhet för mindre pengar. Det här kallas för produktivitetsavdrag men är i själva verket bara ett annat ord för besparing.

En stressad pappa i en hiss, med ett litet barn i famnen och ett större bredvid. Pappan har en mapp i handen och en telefon tryckt mot örat.

Nästan ingen är så dålig som staten

Visste du att staten som arbetsgivare är näst sämst i klassen när det kommer till att erbjuda tillsvidareanställningar? Det visar statistik från SCB.

Två kvinnor i en hiss. Den ena bär på en kartong med lampa, böcker och andra prylar i.